Arxivem la COVID19

RECOLLIDA DE MATERIALS PER DOCUMENTAR EL PAS DE LA COVID-19 A L’ESCALA

La Xarxa de Museus d’Història i Monuments i la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya junt amb l’Associació d’Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya han iniciat una campanya de recollida de materials per documentar el pas de la COVID-19 a les nostres vides, a la qual volem adherir-nos també els Museus i l’Arxiu de l’Escala.

Sota els lemes “Memòries d’una pandèmia” i “Arxivem la COVID-19” es vol fer una recollida de documents, imatges, vídeos, missatges de veus, dibuixos i objectes materials creats i/o utilitzats durant aquests mesos de confinament per a la seva preservació. Els material recollits ens permetran interpretar l’impacte de la pandèmia a l’Escala tan des del punt de vista sanitari, social, econòmic o cultural, i documentar l’experiència col·lectiva que estem vivint i que marcarà la nostra història.

Us animem a compartir les vostres vivències, imatges, dibuixos…. perquè siguin custodiats a l’Arxiu de l’Escala. Ho podreu fer omplin el formulari.

Per més informació podeu enviar un correu a arxiu@lescala.cat

 

    Adjuntar fitxer - Arxivem la COVID19 *

    (Adjunta el document. Mida màxima de pujada 25Mb)

    Declaro que sóc titular dels drets de reproducció, distribució i comunicació pública i els cedeixo a l'Ajuntament de l'Escala

    D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de l’Escala, les dades seran utilitzades per a la tramitació del seu enviament. Les seves no seran cedides a tercers i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l’Entitat. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Ajuntament de l’Escala, C/ Pintor Joan Massanet nº 34, 17130 L’Escala (Girona).

    He llegit i accepto