Tens dubtes?, contacta amb nosaltres:

  Nom *

  Correu electrònic *

  Consulta

  D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de l’Escala, les dades seran utilitzades per a la gestió de la seva consulta. Les seves no seran cedides a tercers i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l’Entitat. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Ajuntament de l’Escala, C/ Pintor Joan Massanet nº 34, 17130 L’Escala (Girona).

  He llegit i accepto

  MUSEU DE L’ESCALA
  T: 972 77 68 15 – 972 059 823
  E-mail: museu@lescala.cat
  www.museudelescala.cat